Plán práce

  1. - 4. září

  • 1. září - 7:45 sraz žáků před vchodem do pavilonu G (přístavba), odvedení dětí a jednoho zástupce rodiny (vybaveného rouškou) třídní učitelkou do třídy

8:00 – 8:45 slavnostní uvítání žáků ve třídách

8:45 ukončení slavnostního uvítání

v 17:00 - Třídní schůzka s jedním zákonným zástupcem (vybaveného rouškou) v kmenových třídách, předání základních informací o průběhu školní docházky (možnost odevzdání přihlášky do ŠD)

  • 2. září - vyučování (8:00 – 9:40), oběd 10:30

  • 3. září - vyučování (8:00 – 10:30), oběd 10:30

  • 4. září - vyučování (8:00 – 10:30), oběd 10:30

7. - 11. září

Český jazyk - Živá abeceda: str. 8 - 17

Matematika - červená uč. 1. díl: str. 8 - 17

Prvouka - str. 4 - 7


14. - 18. září

Živá abeceda: str. 12 - 21

Matematika: str. 15 - 19

Prvouka: do str. 7

21. - 25. září

ŽA: str. 22 - 31

M - str. 20 - 22

Pr - str. 8 - 9

28. září - 2. října

ŽA: str. 32 - 35

M: str. 20 - 22, pracovní listy

Pr: str. 8 - 9

Aj: str. 4 - 5

5. - 9. října

ŽA: str. 36 - 43

M: str. 22 - 25, pracovní listy

Pr: str. 8 - 10

Aj: str. 6

12. - 16. října

Práce bude zadávána do google učebny.

23. -27. listopadu

Slabikář: do str. 13

M: pracovní listy, opakování větší a menší než

Prv: do str. 24 (opakování)

30. listopadu - 4. prosince

Slabikář: 14 - 17

Matematika: str. 40 - 43

Prvouka: str. 25 - 27