Aktuality

Vážení rodiče, podrobné podmínky dobrovolného nástupu do školy od 25.5. naleznete na webu školy http://www.donovalskazs.cz/2020/05/info-1-stupen/ Posílám je také mailem.


Vážení rodiče, na základě postupného uvolňování přijatých opatření by měla být od 25.5. 2020 postupně zahájena výuka za přítomnosti žáků ve škole. Stejně jako Vy i my čekáme na upřesňující informace, které bude vydávat MŠMT formou manuálu začátkem měsíce května.

Na základě těchto informací stanovíme podmínky za jakých bude probíhat výuka, jak ve škole, tak i nadále doma. Zda bude fungovat školní družina, popřípadě i školní kuchyně.

S těmito podmínkami Vás, milí rodiče, oslovíme, abychom získali informaci, zda pošlete Vaše dítě do školy nebo zůstane i nadále doma.

Rovněž bych Vás chtěl informovat o způsobu hodnocení žáků za II. pololetí školního roku.

Ministerstvo školství vydalo vyhlášku, která upravuje způsob hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2020.

Pro hodnocení z daného předmětu na konci školního roku použijeme tyto podklady:

1) známky z I. pololetí tohoto školního roku.

2) hodnocení v průběhu dálkového vzdělávání s přihlédnutím k tomu, zda žák měl odpovídající podmínky a technické vybavení.

3) hodnocení získané v době docházky do školy ve II. pololetí ( tj. od 1.2. do 10.3. 2020 a od 25.5. do 19.6. 2020).

4) kombinací těchto možností.

Výsledná známka na vysvědčení by neměla býti horší než v I. pololetí. Žádný žák by neměl být hodnocen nedostatečnou! Hodnocení provedou vyučující jednotlivých předmětů s přihlédnutím k mimořádné situaci.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

15.4. Vážení rodiče,

v případě zájmu o školní družinu na rok 2020/21, najdete informace na tomto odkaze http://www.donovalskazs.cz/druzina/aktuality/ , kde najdete elektronickou přihlášku. Budete-li mít dotazy ohledně družiny, kontaktujte mě prosím na mém mejlu mitinovak@donovalskazs.cz

Děkuji, K.Mitinová

3.4. Přidány pokyny k anglickému jazyku do oddělení Domácí úkoly.

Od 30. 3. 2020 se mění úřední hodiny v kanceláři školy. Vyzvednout dokumenty (žádost o ošetřovné) osobně je možné v pondělí a středu od 9 do 12 hodin u kanceláří školy (vydáváme přes okno). Pokud to lze, upřednostňujeme elektronické spojení (info@donovalskazs.cz).

V oddělení Zajímavé odkazy najdete weby na procvičování (hlavně matematiky).

26.3. Doplnění úkolů z angličtiny, viz oddělení Domácí úkoly.

Vážení rodiče,

v oddělení Domácí úkoly najdete zadání domácí práce na dobu příštích 14 dnů, tedy do 27.3. Také vám posílám doprovodný mail.

Vaše paní učitelka, 12.3.2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k situaci, kdy není jasná doba, po kterou budou školy uzavřeny, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při domácí výuce Vašeho dítěte.

Škola se bude snažit eliminovat dopady, které může mít odvolání výuky. Je třeba v přiměřené míře zachovat domácí přípravu našich žáků, proto třídní učitelé i ostatní vyučující budou umísťovat na webové stránky jednotlivých tříd úkoly, odkazy i vzkazy, které se týkají probírané látky. Dalšími možnostmi je využívání on-line učebnic nakladatelství Fraus i Nová škola. Současně budou všichni vyučující připraveni k případným konzultacím prostřednictvím svých služebních e mailů, které jsou uveřejněny i na webových stránkách školy. Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy i jednotlivých tříd!

Učebnice a pracovní sešity by děti měly mít doma. V případě, že by některý žák učebnice zapomněl např. ve skříňce, zastavte se v kanceláři školy v pracovní dny od 9 do 13 hodin, nebo nás kontaktujte na tel. 272 934 191.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám společně podaří tuto situaci úspěšně zvládnout.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Vážení rodiče,

všechnu práci jsem dala na web, do oddělení Domácí úkoly. Pokud si nebudete vědět rady s matematikou, nic se neděje. Děti dnes dostaly domů všechny písanky i jednu písanku novou (oranžová barva). Pokud se v pondělí nevrátíme do školy, prosím, sledujte naše webové stránky, všechno vám budu psát.

Děkuji vám všem za spolupráci v této nelehké situaci, věřím, že společně všechno zvládneme.

Vaše paní učitelka, 10.3.2020

Vážení rodiče, dle aktuálních informací Bezpečnostní rady státu se s účinností od zítřka tj. 11.3.2020 ruší do odvolání výuka v základních školách. Sledujte, prosím, web školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace.

Mgr.Pavel Dittrich, ředitel školyVážení rodiče,

dnes jsem poslala domů ručníky na vyprání. Prosím, vybavte děti v pondělí čistým ručníkem. Děkuji


Děti mohou od 11.2. 2020 psát perem. Pokud chtějí, mohou to vyzkoušet v dnešním domácím úkolu. Každé dítě ví, v čem musí své psaní zlepšit, pokud se v psaní zhorší, vrátí se k tužce. V průběhu února a března budeme psát i tužkou, kterou budeme p o s t u p n ě nahrazovat perem.

Informace z družiny: Vážení rodiče, začalo II.pololetí a možná jste přihlásili své děti do nových zájmových kroužků, prosím tedy změny písemně vyplnit do formuláře (nový formulář najdete na stránkách školy, v sekci družina). Bez Vašeho písemného souhlasu nemůžu děti pustit na kroužek, děkuji za pochopení. K.Mitinová

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 31.ledna 2020.

Jarní prázdniny jsou od 17.2. do 23.2. 2020.


KONZULTACE 14.1.2020

Vážení rodiče,

pokud se mnou potřebujete individuálně hovořit o chování a prospěchu vašeho dítěte, můžete využít konzultační hodiny v úterý 14.1.2020 v době od 15:30 do 17:00 (můžeme se také domluvit mailem na jiném dnu a čase). Společná schůzka rodičů se nekoná.


Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 vám všem.

Děkuji za dárky, všechny mne moc potěšily. Užijte si Vánoce plné pohádek. Těším se na shledání v novém roce.


Vážení rodiče,

v pátek 20.12. končí vyučování v 11:00. Kdo odchází po vyučování bez oběda, odchází v 11:00 . Kdo odchází po obědě, odchází v 11:15. Děti, které jdou do školní družiny, mohou odcházet už od 12:00 přes čipovací systém. Družina končí v 16:30.

V pátek se nebudeme učit, děti nepotřebují učebnice ani penál, potřebují jen dárek pro kamaráda (prosím do čtvrtka) svačinu, pití a čip na oběd.

Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020.


Vážení rodiče,

připomínám, že v pondělí, 2.12. je ve školní družině akce představení s pejskem od 14.-15.hod. a v pátek, 6.12. od 14.-15.hod. divadelní představení ve školní družině.

Kdo je přihlášen, prosím vyzvedávat až po 15.hod.

Děkuji, Kateřina Mitinová
Vážení rodiče,

zvu vás na třídní schůzku, která se koná 19.11. 2019 od 17:00. Pokud se nemůžete zúčastnit a máte o schůzku zájem, napište mi na mail, domluvíme si individuální termín.

7.11. budou děti rozdělené do ostatních 1. tříd. Připravila jsem jim různé pracovní listy, případně budou pracovat podle pokynů paní učitelky, u které právě budou. Domácí úkol není. Já se účastním semináře (i paní učitelka se musí někdy učit:-)) a budu se těšit na děti zase v pátek, kdy nás čeká velká sláva-rozdáme si slabikáře.

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali ve sdělovacích prostředcích informace o stávce učitelů, která se koná 6.11. V naší škole není provoz přerušen. V 1.D probíhá výuka podle rozvrhu, nepřipojím se ke stávce ani aktivně, ani symbolicky. Školní družina funguje také.

31.10. Zítra máme první tělocvik po prázdninách. Budeme potřebovat vyprané cvičební úbory.

Cena fotoročenky je 200Kč, můžete poslat už po podzimních prázdninách.

Kdo nestihl dnešní focení, může poslat fotografii (stačí z mobilu) na adresu ctb1@seznam.cz a pan fotograf Jiří Ctibor ho do fotoročenky přidá. Pro více informací volejte 608 028 188 nebo 774 901 227

Prosím vyprat přes podzimní prázdniny cvičební úbory. Děkuji.

Focení do fotoročenky bude v pátek 25.10.

Milí rodiče a vážení příznivci naší třídy,

obracíme se na vás, kteří mají možnost barevného kopírování. Rádi bychom vás poprosili o pomoc při výrobě několika barevných her (všechny školní kopírky pracují jen černobíle). Budeme je používat jak při vyučování (krásně cvičí hlavičku, jazýček a očička), tak o přestávce, protože paní učitelka říká, že už nám otrnulo a místo odpočinku se snažíme udělat ze třídy kůlničku na dříví. Proto je třeba nás zabavit. Stačí, když nám pomůžete s kopírováním, laminovat a stříhat bude paní učitelka :-), která vám také napíše více informací na mail, pokud budete chtít.

Předem děkujeme za váš čas a pomoc.

My všichni školou povinní/nadšení z 1.D


Vážení rodiče, pokud jste ještě nekoupili šanon s pevným dnem a desky na číslice a abecedu, prosím, udělejte to tento víkend, v pondělí je budeme potřebovat při vyučování.

Zeptejte se také svého dítěte, jestli má ve škole u umyvadla svůj ručník. Děkuji

Od října budeme chodit v době vyučování na jógu (1x za měsíc). První lekce proběhne tuto středu 3. vyučovací hodinu a povede jí paní Klimešová z centra Jóga v denním životě. Děti nic zvláštního nepotřebují, cvičí se v úboru na tělocvik. Jóga je zdarma a nahrazuje páteční hodinu tělocviku, kdy budeme mít češtinu.

25.9.

Vážení rodiče,

peníze na kroužky školní družiny (výtvarka a šikovné ruce), pošlete prosím po dětech, v nadepsané obálce na první lekci kroužku. Kdo chce raději poslat po dospělém, je možnost předat peníze kterékoliv paní vychovatelce na ranním dozoru, která peníze následně předá příslušné lektorce.

Ostatní kroužky mají informace ohledně platby na webovkách naší školy v sekci kroužky.

Děkuji, K.Mitinová

Tento týden probíhají na naší škole Srdíčkové dny.

http://www.zivotdetem.cz/blog/aktualita/podzimni-srdickove-dny/ 24.9.

Vážení rodiče, prosím, začněte sledovat stránku s domácími úkoly. Děkuji

Pokud máte zájem o logopedický kroužek (letáčky jsem posílala po dětech minulý týden), pište co nejdříve paní učitelce Večeřové na vecerovat@donovalskazs.cz.

Vážení rodiče,

6.9. hledejte v aktovkách pokyny pro zaplacení školní družiny. Vyplňte a odstřihněte spodní část a pošlete zpět do školy.Děkuji. Pavlína Jelínková

Od pondělí 9.9. probíhá výuka podle rozvrhu. Konec vyučování je tedy 11:45 nebo 12:40 (středa).

V úterý máme první tělocvik, kdo ještě nemá cvičební úbor, ať donese. Děkuji