Kontakt

Třídní učitelka:

Bc. Pavlína Jelínková

jelinkovap@donovalskazs.cz

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Vychovatelka ŠD:

Kateřina Mitinová

mitinovak@donovalskazs.cz

Anglický jazyk:

Danuše Vergosová

vergosovad@donovalskazs.cz