1.D 2022/2023

Vítejte na stránkách třídy 1.D.

Zde se dozvíte základní informace.

Třídní učitelka: Martina Šulcová


AKTUALITY


 • Ředitelské volno ve školním roce 2022/23 :

čtvrtek 29.9. a pátek 30.9. 2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení školního roku

čtvrtek, 01.09.2022

1. pololetí

01.09.2022 – 31.01.2023

2. pololetí

01.02.2023 – 30.06.2023

Podzimní prázdniny

26.10.2022 a 27.10.2022

Vánoční prázdniny

23.12.2022 – 02.01.2023

Pololetní prázdniny

03.02.2023

Jarní prázdniny

13.03.2023 – 19.03.2023

Velikonoční prázdniny

06.04.2023

Hlavní prázdniny

01.07.2023 – 31.08.2023

Den otevřených dveří

14.02.2023 od 16:30 (beseda s ředitelem školy v rámci akce pro předškoláky)

Ředitelské dny

29.09. a 30.09.2022

Zápis do 1. tříd

12.04. a 13.04.2023 od 15 do 17 hodin

Náhradní termín zápisu

u zástupkyně ředitele dle telefonické dohody (8:00 – 14:00 hod.)

Pedagogické rady

31.08.2022, 09.11.2022, 25.01.2023, 19.04.2023, 27.06.2023

Ukončení klasifikace za I. pololetí:

20.01.2023

Ukončení klasifikace za II. pololetí:

16.06.2023

Třídní schůzky – 1.třídy:

01.09.2022 v 17:00 hod

Pohovorové hodiny

09.11.2022, 17.01.2023, 19.04.2023, 13.06.2023, vždy od 17 do 19 hodin

Individuální pohovor s učitelem si mohou rodiče domluvit emailem.ROZVRH

ZVONĚNÍ:

 1. hodina 8: 00 - 8:45

 2. 8:55 - 9:40

 3. 9:55 - 10:40

 4. 11:00 - 11:45

 5. 11:55 - 12:40

 6. 12:50 - 13:35


KONTAKTY

Třídní učitelka: Martina Šulcová

email: sulcovam@donovalskazs.cz

Učitelka Aj: Leontýna PluhařováKALENDÁŘ AKCÍ


INFORMACE PRO RODIČE

Příchod a odchod žáka:

 • Budova školy se otevírá v 7:40, zavírá se v 7:55

 • Bude-li třeba dítě uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštělo výhradně v doprovodu zákonného zástupce. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu "Sám/a".

 • po vyučování bez oběda - lísteček s informací bez oběda - děti přichází s pedagogem do šatny ihned po vyučování

 • po vyučování s obědem - lísteček s informací s obědem - děti nejdou do družiny a půjdou na oběd s pedagogem, který ve třídě učí poslední hodinu, přicházíme zpět do šatny.

 • děti, které zůstávají v družině, můžete vyzvedávat od 13:30 - 14:00, následně od 15:00


Omlouvání žáka:

 • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin. Omlouvat lze pomocí emailu/sms třídní učitelce. Vždy je nutné napsat omluvenku do žákovské knížky.

 • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 - 3 dny, žádost se předkládá třídní učitelce

 • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy.